долен шкаф от 60 до 80 см

долен шкаф от 60 до 80 см