Мебелна панта EVO LINE

Висококачествена мебелна панта Evo Line, отвор на разпробиване ф35,  комплект с монтажна пластина.

Покрит кант е за вратички, които покриват напълно канта на страницата

Полупокрит кант е за вратички, които покриват наполовина канта на страницата

Открит кант е за вратички, които откриват напълно канта на страницата

КОД ВИД ЦЕНА            
17.01.06 покрит кант 0.47 лв
17.01.07 полупокрит кант 0.47 лв
17.01.08 открит кант 0.47 лв

Нов