ЛЕПЯЩИ ЦИФРИ ЗА ВРАТА

Лепящи цифри за врата - хром

КОД ЦИФРА ЦВЯТ ЦЕНА
19.01.78 0 хром 1.00 лв
19.01.79 1 хром 1.00 лв
19.01.80 2 хром 1.00 лв
19.01.81 3 хром 1.00 лв
19.01.82 4 хром 1.00 лв
19.01.83 5 хром 1.00 лв
19.01.84 6 хром 1.00 лв
19.81.85 7 хром 1.00 лв
19.01.86 8 хром 1.00 лв
19.01.87 9 хром 1.00 лв

Нов