ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW. DIKAM.COM
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.DIKAM.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Дикам-Д“ ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Красна поляна, ул. Суходолска 185Б
Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е
прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.DIKAM.COM
„ДИКАМ-Д“ ЕООД си запазва правото да променя „Условията за ползване“ без
предизвестие, като публикува новите „Условия за ползване“ на сайта си.
Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено
и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка на
Потребителя.
Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се
обработват в първия работен ден след подаване на заявката.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Регистрацията е доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна. Потребителят
може да се регистрира (създаде профил) или да пазарува като „гост“. Регистрацията е с цел
олесняване на потребителите при бъдещи поръчки. Онлайн магазинът може да бъде
разглеждан от потребителите без да е необходима регистрация.
Задължителните полета следва да бъдат попълнени. Чрез регистрация, клиентът избира
потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на „ДИКАМ-Д“
ЕООД.
С регистрация клиентът се съгласява с настоящите Общи условия за ползване и с Политиката по
съхранение на личните данни. С това получава правото да извършва валидни поръчки за
закупуване на стоки, ползване на отстъпки и промоции.Поръчки не се приемат, обработват и
изпращат без да има потвърдено съгласие с написаните по-долу условия за ползване на
онлайн магазина
www.dikam.com
ЦЕНИ:
Всички цени, посочени в електронния магазин www.dikam.com са в Български лева с
включен ДДС и не включват цена за доставка. Основните цени и параметри характеризиращи
стоките са оказани за всеки продукт. Потребителят се задължава да заплати обявената в
момента на заявката цена плюс цената за доставката.Промоционалните цени на стоките са
обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е упомената.
В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж.
„ДИКАМ-Д" ЕООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
WWW. DIKAM.COM
уведомява своите потребители, както и да коригира технически и други параметри на стоките.
Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската
компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Поради
организационни и технологични причини е възможно забавяне в актуализирането на някои
цени в dikam.com. Ако съществува разлика между актуалната и обявената цена, клиента бива
уведомен своевременно по телефона с възможност да се откаже от поръчката, ако актуалната
цена не го удовлетворява. Екипът на „ДИКАМ-Д“ ЕООД насърчава потребителите винаги да
сигнализират за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да
бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране. При липса на цена може да се
свържете с наш сътрудник. Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона и се изпълнява
след изричното потвърждение на желанието за покупка на конкретни стоки от страна на
клиента.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Предоставянето на личните данни от Потребителя е доброволно.
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до
собствените си лични данни, които е въвел при регистрация на сайта, както и на поправка на
тези лични данни.
„ДИКАМ-Д ЕООД“ се задължава да защитава предоставените от Вас лични данни по време
на регистрацията Ви в сайта. Подадената от Вас информация е конфиденциална и няма да бъде
предоставяна на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи
заявката Ви). Достоверността на личните данни се проверява и те служат само, за да може да
бъде завършена коректно поръчката Ви. „ДИКАМ-Д“ ЕООД ще използва личните Ви данни
само, за да може да изпълни поетите към вас ангажименти предполагащи употребата им –
изпълнение на поръчка, отговор на запитване, изготвяне на оферти и специални предложения
по желание на потребителя. Достъп до предоставената лична информация може да получи
само оторизиран държавен орган, само при определените от закона случаи и при изрично
искане за това.
Използвайки този сайт потребителят дава съгласието си за събирането и изполването на
информацията по посочения по-горе начин.
ДОСТАВКА:
Цената на доставката зависи от:
1. Населеното място, до което ще бъдат изпратени стоките
2. Избраният тип куриерска услуга
3. Теглото и обема на стоките
Стойността на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на стоките и
подлежат на допълнително уточнение и заплащане от страна на клиента. След като направите
вашата поръчка, наш служител ще се свърже с Вас, за да уточни стойността на
доставката. Доставката се извършва посредством куриерска фирма и нейната услуга се
заплаща директно на куриера.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
WWW. DIKAM.COM
Доставки НЕ се извършват в неделя и официални празници, предвид работното време и
условията на куриерските фирми.
ВАЖНО!
Преди изпращане всяка стока щателно се преглежда от служители на „ДИКАМ-Д“ ЕООД за
евентуални фабрични дефекти, счупване, изкривяване и повреда в целостта на стоката и
търговския вид.По този начин се гарантира, че всяка стока изпратена до потребителите е без
повреди и деформации, което се удостоверява от куриера взел стоката. Стоките се изпращат
задължително застраховани и всякакви повреди и рекламации от страна на получателя при
получаването им е по време на транспортирането им и отговорността за това се поема от
куриерската фирма.
При доставка, задължително отваряйте и проверявайте стоката пред куриера за евентуални
проблеми. При установяване на проблем изискайте да бъде съставен констативен
протокол.Без такъв протокол при установяване на проблем от ваша страна няма основание за
подаване на рекламация. Само с него можете да предявите искане за отстраняване на
рекламация.
ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА
На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на
ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока
задължително при следните условия:
Потребителят предварително писмено да информира “ДИКАМ-Д” ЕООД, на следният имейл
адрес:
dikam-d@mail.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като
задължително посочи:
a. Дали ще върне стоката лично или посредством куруерска фирма.
б. банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата
стока или желание за връщане на сумата в брой при лично посещение в търговския обект или
чрез куриера с който се осъществява връщането.
Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Стоката трябва да
бъде върната с всички придружаващи я документи и окомлектовки и в добър търговски вид.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на
клиента (в случай на замяна на стока клиентът заплаща 2 куриерска такси за транспорт в двете
посоки).
До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на “ДИКАМ-Д ”
ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е
изпълнил посочените по – горе условия, “ДИКАМ-Д“ ЕООД се задължава да му възстанови

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
WWW. DIKAM.COM
заплатената сума по банков път до 30 дни /считано от датата на която потребителят е упражнил
правото си на отказ/, на посочената банкова сметка или в брой след установяване, че условията
за упражняване на това право са спазени.
Условията за връщане на стока важат за потребители, закупили стоки от електронния
магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки НЕ от електронния магазин на “ДИКАМ-Д” ЕООД
не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.
РЕКЛАМАЦИЯ:
Клиентът е длъжен да прави разлика между рекламация и врещане на стока, тъй като
провата му по двете точки съществено се различават.
При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай,
че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на
който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да
информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена,
като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни
недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от
изискваните от българското законодателство документи.
Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и
съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. София,
кв. Красна поляна, ул. Суходолска 185Б, email- dikam-d@mail.bg
Тъй като монтажът се извършва не от фирма „ДИКАМ-Д“ ЕООД, последната поема гаранция
само при доказан производствен дефект, а не при нанесен в следствие на неправилен монтаж .
Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
Рекламации относно качеството се правят в 3 (три) месечен срок от получаване на стоката.
Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при
приемане на стоката и той не е възразил за тях, “ДИКАМ-Д” ЕООД не отговаря за тези
недостатъци.
Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова
бележка, придружаващи закупеното от потребителя изделие, издадени от “ДИКАМ-Д” ЕООД.
При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “ДИКАМ-Д”
ЕООД.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има
право да предяви рекламация, като поиска от “ДИКАМ-Д” ЕООД да се извършви ремонт на
стоката, за да я приведе в договорния вид, или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно
или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако
неговото използване налага разходи на “ДИКАМ-Д” ЕООД, които в сравнение с друг способ на
обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
WWW. DIKAM.COM
- Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- Значимостта на несъответствие;
- Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е
свързан със значителни неудобства за него.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, фирма “ДИКАМ-Д”
ЕООД е длъжна да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на
потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките
на един календарен месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за
Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за
материали и труд, свързани с ремонта й. Срокът на гаранцията спира да тече през времето,
необходимо за поправката или замяната на потребителската стока.
Потребителят не може да претендира за възстановавяне на заплатената сума или за
намаляване цената на стоката, когато “ДИКАМ-Д” ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна
на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от
предявяване на рекламацията от потребителя, а също и ако несъответствието на
потребителската стока с договора е незначително.
Гаранцията не влиза в сила при:
- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него,
извършени от крайния потребител.
- повреди, предизвикани от неправилно преместване (следи от удари) или неправилна
експлоатация.
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на
специфичните условия на изделието.
КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски
адрес за кореспонденция;
“ДИКАМ-Д ” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато
Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е
посочил непълен или неточен адрес.
2. Да заплати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина,
предвидени в тези Общи условия
3. Да заплати разходите по доставката;
4. Да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в
сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;
5. Да прегледа отвори и да прегледа получената стока, непосредствено след
получаването й в присъствието на куриера.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
WWW. DIKAM.COM
6. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
7. При ползване на уебсайта www.dikam.com да не извършва злонамерени
действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското
законодателство.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички
действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Всяка направена
чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ДИКАМ-Д” ЕООД за редовна, ако
при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за
валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ:
При потвърждение на поръчката вие заявявате, че желаете да закупите добавените стоки в
кошницата и сте запознати с общите условия за поръчка и доставка.
Дължимата сума се заплаща на куриера при получаване на стоката. Срокът за доставка е до
6 работни дни след като се свържем с Вас по телефона и получим Вашето потвърждение. В
цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката е индивидуална
и зависи от параметрите на закупените продукти и адрес на доставка.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1.Чрез наложен платеж с куриер.
Доставката се извършва на посочен от Вас адрес с куриер. Вие заплащате сумата на стоките
плюс сумата за доставка и таксата за обработка на наложеният платеж, която начислява
куриера
2.Чрез банков превод
Заплащането се извършва чрез избрана от клиента банка с платежно нареждане по сметката
на Търговеца. Актуалните сметки на търговеца ще получите след като бъде написана проформа
фактура за подадената и потвърдена поръчка Проформа-фактура ще бъде изпратена на
посочен от клиента е-mail адрес.След направено плащане се издава оригинална фактура от
страна на ДИКАМ-Д ЕООД, която ще придружава стоката.Клиента потвърждава плащането чрез
изпращане на платежно нареждане на посочения в контакти e-mail адрес, след което ДИКАМ-Д
ЕООД изпраща стоката , чрез куриер. При банков превод се заплаща само стойността на
стоката, без стойността на куриерската услуга.Всички банкови такси, които банките начисляват
за превода са за сметка на клиента.
Таксите за куриерските услуги се заплащат в брой и на място при получаване на стоката!